top of page
001.JPG

FAMILJEBYRÅN

Anknytning & Samspel i fokus

ANNA-KARIN SÖRSJÖ AB

FAMILJEBYRÅN

Välkommen

Familjebyrån Anna-Karin Sörsjö AB startades 2014 och har sedan dess utfört uppdrag  för bl.a. hvb-hem och socialtjänst.

Jag som driver företaget är auktoriserad socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator med en grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, från Linköpings universitet. Jag är utbildad handledare i psykosocial handledning vid Göteborgs universitet.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med föräldrar och barn och har många års erfarenhet av både utredning och behandling.

Jag har under de senaste åren ännu tydligare specialiserat min kompetens och erfarenhet inom anknytning och samspel, har flera vidareutbildningar inom detta område, bl.a. spädbarnspsykologi, ICDP ( Vägledande samspel), barn och trauma, spädbarnsmassage samt är utbildad i intervjumetoden IAS och nya Kälvesten. Jag är även analysperson av Nya Kälvestenintervjuer. För närvarande analyserar jag inte utan hänvisar till hemsidan kalvestenintervju.com.

Teorier som ligger till grund för mitt arbete är systemiskt tänkande, anknytningsteori, affektteori och det relationella arbetssättet.

I mitt arbete blir det centralt att tänka relation, att utgå ifrån att våra relationer till viktiga personer som det viktigaste i livet och är det som präglar vårt mående. Det är i relationer som vi utvecklas som människa och kan läka och få förändring.

IMG_3936.JPG
Hem: About

FAMILJEBYRÅNS TJÄNSTER

Hem: Services

UTREDNING

Familjebyrån erbjuder fördjupade hemmabaserade utredningar av familjer med små barn, med anknytning och samspel i fokus. Målsättningen är att ge en god bild av barnet, föräldrarna och deras föräldraförmåga och en analys omfattande besvarade frågeställningar där barnets bästa belyses utifrån risk och skydd, enligt BBIC. 

Samspelsobservationer sker i olika vardagliga situationer samt i organiserade stunder och mynnar ut i beskrivningar som blir ett värdefullt komplement till ordinarie utredning.

Socialtjänsten ställs ofta inför utmaningen att med hjälp av en utredning kunna skräddarsy insatser för att hjälpa en familj som kan kämpa med olika svårigheter. Det kan handla om flera riskfaktorer som utgör fara för barnets hälsa och utveckling. Dessa ska kunna ses i ljuset av de skyddsfaktorer som finns på individnivå, i familjen och i dess nätverk.

Vid behov har Familjebyrån möjlighet att samarbeta med leg psykolog för att utredningen även ska omfatta en psykologisk kartläggning av barn och/eller förälder. I dessa fall blir analysen en gemensam, sammantagen bedömning av socionomen och psykologen.


Familjebyrån kan erbjuda  intensivutredningar då socialtjänsten efterfrågar det.

003.JPG

HANDLEDNING

Familjebyrån erbjuder mentorskap som omfattar att finnas med i direkt klientarbete tillsammans med den arbetsgrupp som anlitar mig. För mig handlar det om att skapa trygghet samt i det skapa möjlighet för utveckling, både som individ och grupp, i arbete och som person. Jag vill vägleda, inspirera, förmedla kunskap och dela med mig av min erfarenhet på ett sätt som gör att kunskapen finns kvar efter avslutat uppdrag.

Som handledare möter jag människor som arbetar med psykosocialt arbete, enskilt och i grupp. För mig handlar handledning om flera olika delar som kan berika varann- process, metod och ärende. I samtal med den som önskar handledning hittar vi en väg som känns stödjande, medvetandegörande, inspirerande och vägledande.

Jag har gedigen erfarenhet av att handleda personal i observationsuppdrag och utredning samt behandlingsuppdrag gällande föräldraförmåga.

IMG_3935.JPG

KONTAKT

Anna-Karin Sörsjö
Törnvallsväg 4
585 91 Linköping
Sverige

Hem: Opening Hours

ANALYS NYA KÄLVESTEN

Familjebyrån erbjuder analys av Nya Kälvestenintervjun.

Jag har behörighet att analysera Nya Kälvestensintervjun. Analysen sker i socialtjänstens eller konsulentföretagets lokaler. En analys tar ca tre timmar. 

 

Intervjuns syfte är att få fram förmåga till känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag hos den som gått genom analysen. Analysen används i utredning av blivande familjehem samt i adoptionsutredningar. 

Analyspersonerna genomgår regelbundet en recertifiering av analysbehörigheten.

För närvarande tar jag inga uppdrag som analysperson, utan hänvisar till hemsidan för Nya Kälvesten, kalvestenintervju.com. 

004.JPG

BEHANDLING

Familjebyrån erbjuder behandlingsinsats utifrån barnet och föräldrarnas behov. Vetenskapen visar att barn påverkas, förutom av genetiskt arv, i hög grad av miljön, dvs. omsorg, reglering och interaktion mellan barn och förälder.  Behandlingen planeras och genomförs utifrån viktiga begrepp såsom känslomässig tillgänglighet, meningsskapande och vägledning.
Den kan omfatta individuella samtal, familjesamtal, samspelsbehandling, nätverksarbete- allt i en context av att se barn och föräldrar i sitt sammanhang.

001.JPG

Rubrik 1

UTREDNING

Familjebyrån erbjuder fördjupade hemmabaserade utredningar av familjer med små barn, med anknytning och samspel i fokus. Målsättningen är att ge en god bild av barnet, föräldrarna och deras föräldraförmåga och en analys omfattande besvarade frågeställningar där barnets bästa belyses utifrån risk och skydd, enligt BBIC. 

Samspelsobservationer sker i olika vardagliga situationer samt i organiserade stunder och mynnar ut i beskrivningar som blir ett värdefullt komplement till ordinarie utredning.

Socialtjänsten ställs ofta inför utmaningen att med hjälp av en utredning kunna skräddarsy insatser för att hjälpa en familj som kan kämpa med olika svårigheter. Det kan handla om flera riskfaktorer som utgör fara för barnets hälsa och utveckling. Dessa ska kunna ses i ljuset av de skyddsfaktorer som finns på individnivå, i familjen och i dess nätverk.

Vid behov har Familjebyrån möjlighet att samarbeta med leg psykolog för att utredningen även ska omfatta en psykologisk kartläggning av barn och/eller förälder. I dessa fall blir analysen en gemensam, sammantagen bedömning av socionomen och psykologen.

 

Familjebyrån kan erbjuda intensivutredningar då socialtjänsten efterfrågar det.

003.JPG

HANDLEDNING

Som handledare möter jag människor som arbetar med psykosocialt arbete, enskilt och i grupp. För mig handlar handledning om flera olika delar som kan berika varann- process, metod och ärende. I samtal med den som önskar handledning hittar vi en väg som känns stödjande, medvetandegörande, inspirerande och vägledande.

Familjebyrån erbjuder mentorskap som omfattar att finnas med i direkt klientarbete tillsammans med den arbetsgrupp som anlitar mig. För mig handlar det om att skapa trygghet samt i det skapa möjlighet för utveckling, både som individ och grupp, i arbete och som person. Jag vill vägleda, inspirera, förmedla kunskap och dela med mig av min erfarenhet på ett sätt som gör att kunskapen finns kvar efter avslutat uppdrag. 

 

Jag har gedigen erfarenhet av att handleda personal i observationsuppdrag och utredning samt behandlingsuppdrag gällande föräldraförmåga.

IMG_3935.JPG
IMG_3848.JPG
Hem: Fotogalleri
bottom of page